Aanmelden leerlingen

Een goede school zoeken voor uw kind(eren) is een belangrijke keuze. Welke school past bij uw kind(eren) en aan wie vertrouwt u de ontwikkeling en zorg van uw kind(eren) toe? Wellicht dat Montessoriopvoeding en -onderwijs datgene is wat u zoekt. Maak daarom kennis met Montessorischool De Basis.

Kennismakingsgesprek en aanmelding

Wanneer u informatie over onze school wilt, of u wilt uw kind aanmelden, maakt u met de directeur een afspraak voor een kennismakingsgesprek en een rondleiding door de school. U kunt uw kind het beste aanmelden rond de derde verjaardag. We hebben geen wachtlijst.

Tijdens het kennismakingsgesprek vertellen we u hoe wij ons onderwijs inrichten en wat er van u verwacht wordt als ouder(s)/verzorger(s). In het gesprek kunt u uiteraard ook uw eigen vragen kwijt. De rondleiding wordt verzorgd door leerlingen uit de groepen 7 en 8. U ziet dan meteen hoe de theorie er op onze school in de praktijk uitziet. 

Wanneer onze school u aanspreekt, krijgt u een inschrijfformulier. Uiteraard kunt u na de kennismaking nog nadenken of de Montessorischool de school is die bij u en uw kind past. De directeur van de school neemt uiterlijk twee weken na het gesprek telefonisch contact met u op. Na ontvangst van uw inschrijving sturen wij u een bevestiging.

Inschrijving

Zodra het inschrijfformulier is ingevuld, kunt u dit op school afgeven, vergezeld van een kopie van het identiteitsbewijs van het kind. Daar zorgt men ervoor dat de gegevens in het leerlingadministratiesysteem worden opgenomen.

Als uw kind op het moment van inschrijven al een andere basisschool bezoekt, zullen wij contact opnemen met de huidige school van uw kind. Wij vragen daar de onderwijsgegevens van uw kind op. Bij de inschrijving zijn gegevens van een eventuele vorige school van uw kind belangrijk: zij bepalen in welk leerjaar wij uw kind kunnen plaatsen. De directie (intern begeleider en directeur) bepaalt vervolgens of uw kind kan worden aangenomen en in welke groep uw kind kan worden geplaatst. 

 “Wen-dagen”

Een paar maanden voor de vierde verjaardag van uw kind krijgt u een uitnodiging om kennis te maken met de leerkracht van uw kind. Met die leerkracht maakt u afspraken over de “wen-dagen” van uw kind. Dit om alvast een beetje aan de nieuwe omgeving, zijn/haar klasgenoten en de leerkracht(en) te wennen. Er worden vijf dagdelen afgesproken. Het liefst de ochtenden. Als uw kind vier jaar is mag hij of zij iedere dag naar school komen. Na ongeveer twee weken zal de leerkracht u uitnodigen voor een startgesprek, waarin de eerste periode op school besproken zal worden. 

In december, januari of rond de zomervakantie 4 jaar? 

Kinderen die in december of januari vier jaar worden, starten na de kerstvakantie in de groep. Wanneer kinderen binnen vier weken voor of na de zomervakantie vier jaar worden, starten zij direct in het nieuwe schooljaar. 

 

Als u vragen heeft, neem dan telefonisch of per mail contact op met onze school. 

 

Tot ziens op de Montessorischool