Montessorilesjes van juf Ans

Ook in het nieuwe jaar komt juf Ans elke dinsdag in de klas om extra lesjes te geven met het montessorimateriaal. Daarna gaan we er samen of zelfstandig mee aan de slag.