laatste nieuws groep 1/2

In de klas hebben de kinderen gezocht naar voorwerpen in dezelfde kleur als de kleurspoelen uit de nuancedoos. En er is gezocht naar voorwerpen die cilindervormig en kubusvormig zijn.
In de Kinderboekenweek was er dagelijks een voorleesmoment waarbij kinderen uit groep 8 kwamen voorlezen aan kinderen uit groep 1/2.
Bij ons in de klas scheiden we het afval. We hebben verschillende prullenbakken. Eén voor het plastic afval, één voor het oud papier, één voor GFT en tot slot nog een bak voor het restafval. Op de deksels van de bakken zitten foto’s waarop de kinderen kunnen zien welk afval in welke bak moet.
We gymmen in het speellokaal. Op de foto’s zijn de kinderen aan het klimmen en klauteren op het materiaal.