Groep 3/4

In de eerste paar weken van het schooljaar is er al hard gewerkt in groep 3/4.

In groep 3 zijn we op allerlei manieren bezig met de oriëntatie op de getallen tot 10.
In groep 4 zijn de kinderen bezig met de getallen tot 100. Ze kunnen bijvoorbeeld de getalkaartjes van klein naar groot leggen.
Er worden getallen gemaakt met Montessorimateriaal en ook met tekeningetjes: de duizenden zijn een kubus, de honderden een vierkant, de tientallen zijn een streepje en de eenheden een stip.
In groep 4 worden de tafels van vermenigvuldiging geleerd!