Kibeo

img

Uw kind heeft, samen met vriendjes, altijd wel wat te zien, te ontdekken of te doen bij IKC Montessori de Basis. Op het IKC krijgt uw kind alle ruimte om zelf initiatieven te ontplooien en beslissingen te nemen, waarbij uw kind ook leert om rekening te houden met vriendjes en de omgeving. Ook leert uw kind verantwoordelijkheid te nemen en grenzen te stellen. Dit bevordert de zelfredzaamheid van uw kind.

Over het IKC

IKC Montessori de Basis is een voorziening voor kinderen van 2 t/m 12 jaar, waar zij leren, spelen, ontwikkelen en ontmoeten onder één dak. Dat is handig voor u en vertrouwd voor uw kind. Binnen het IKC werkt het hele team vanuit één visie. Voor de kinderen betekent dit dat er een vloeiende overgang is tussen opvang en onderwijs, dat er een breed aanbod is en dat medewerkers elkaar kennen en onderling afspraken maken. De ontwikkeling van de kinderen wordt bij een IKC in een doorgaande lijn gevolgd, op die manier weten we wat de talenten van de kinderen zijn en waar kinderen eventueel extra aandacht verdienen. Samenwerking met de ouders staat binnen een IKC voorop.

Kinderopvang (2 t/m 12 jaar)

Kom spelen, leren en ontdekken

Op zoek naar een fijne, uitdagende plek voor uw kind? Waarbij de opvang aansluit op de leermethoden van de basisschool? Kom dan eens kijken bij IKC Montessori de Basis. Via de ouderportal MijnKibeo en de Facebookpagina ziet u wat uw kind op een dag allemaal beleeft en leert.

Onderwijs

Werk en op eigen niveau en tempo

Op IKC Montessori de Basis wordt gewerkt vanuit de ideeën van de Italiaanse onderwijsvormster Maria Montessori. Uw kind werkt op zijn of haar eigen niveau en tempo en krijgt de ruimte om een grote mate van zelfstandigheid te ontwikkelen.

Extra leuk

  • Opvang en onderwijs werken gezamenlijk aan thema’s rondom kosmisch onderwijs
  • Uw kind komt terecht in een uitdagende voorbereide omgeving, die uitnodigt tot verwondering, nieuwsgierigheid, kritisch denken en een onderzoekende houding.
  • Met veel aandacht en passie werken we aan de ontwikkeling van uw kind
  • We beschikken over een groen en gezellig speelplein
  • We zijn een IKC dat volop in ontwikkeling is

Wilt u kijken of ons kindcentrum bij jullie past? Neem dan contact met ons op. We maken graag kennis met u en uw zoon of dochter!

Contactgegevens

Onderwijs: montessorischool@prisma-scholen.nl, 0113-216707

Opvang: montessoridebasis@kibeo.nl, 06-20435704