Bewegend leren

Af en toe gaan we wel eens bij rekenen of spelling naar buiten. Daar doen we dan verschillende activiteiten waarbij we ook moet bewegen. Zo hebben we al een tafelestafette gedaan om de tafels weer even te oefenen. Ook hebben we woorden waar een ij of ei in zit goed neergelegd. Hierbij konden we elkaar natuurlijk goed helpen.