Montessorionderwijs

‘Leer mij het zelf te doen’ is een kenmerkende uitspraak van Maria Montessori. Montessorischool De Basis in Goes-Zuid werkt vanuit dat principe.

We staan ervoor dat ieder kind zich fijn voelt op onze school: iedereen mag er zijn zoals hij of zij is. We leggen de nadruk op wat er goed gaat en benoemen dat zo vaak mogelijk.

De kinderen werken in hun eigen tempo door de leerstof en leren hun werk zelf kiezen en indelen. Dat individuele werken is van grote invloed op het welbevinden van het kind. Daarnaast moet er niet uit het oog worden verloren dat er daarbij ook doelen gehaald moeten worden. De leerkracht begeleidt daarom elk kind bij zijn of haar ontwikkeling en werk.