Bezoek aan de brandweerkazerne

Op woensdag 19 februari was het zover. Rond 9 uur vertrokken we met kriebels van de spanning in verschillende auto’s richting de kazerne. Daar werden we ontvangen door 2 brandweervrouwen en hebben we in 2 groepen een rondleiding door de kazerne gehad. We hebben verschillende brandweerauto’s bekeken en mochten zelfs even achter het stuur zitten. We bekeken de brandweerpaal, de brandweerboot, de brandweerpakken, de grote en zware laarzen, de oude brandweer uitrustingen en nog zoveel meer. Als laatste mochten we ook nog met een echte brandweerslang ballen van kegels afspuiten. Bedankt aan alle ouders die mee zijn geweest.