Ons onderwijs

Op onze school geven we onderwijs vanuit een moderne kijk op de visie van Maria Montessori. ‘Leer mij het zelf doen’ is een kenmerkende uitspraak van Maria Montessori, die inhoudt dat we kinderen leren zelfstandig te leren en werken. 

Het uitgangspunt van het montessorionderwijs is dat een kind een natuurlijke en noodzakelijke drang tot zelfontwikkeling heeft. De leerkracht observeert en volgt deze ontwikkeling en speelt hierop in door de juiste omgeving en materialen aan te bieden. Op deze manier leert een kind zo veel mogelijk in zijn eigen tempo en op eigen niveau. De leerkracht heeft de rol van begeleider en zal de kinderen daar waar nodig stimuleren, motiveren en sturen.