Over ons

Montessorischool de Basis in Goes is een algemeen bijzondere school en is in 1985 opgericht als eerste montessorischool in Zeeland. De kinderen op onze school komen voor een groot deel uit Goes, maar ook uit de directe omgeving en van Walcheren. 

Op onze school wordt gewerkt vanuit een eigentijdse kijk op de visie van Maria Montessori. De kern van het montessorionderwijs is het scheppen van ruimte voor het kind, om zich optimaal te kunnen ontwikkelen tot een harmonisch, sociaal denkend mens. 

Onze school ligt in Goes-Zuid, in een vrij rustige wijk ten zuiden van de spoorlijn die Goes doorsnijdt. Het schoolgebouw is in 1988 speciaal voor ons gebouwd. Aan beide zijden van de school ligt een speelplein. De lokalen liggen om een centrale hal. De hal wordt gebruikt voor activiteiten voor de hele school, bijvoorbeeld voor de gezamenlijke weeksluiting. Daarnaast kunnen de kinderen er individueel of in kleine groepjes werken. In de hal is ook de schoolbibliotheek. 

Bij de lokalen van de onderbouw ligt het speellokaal, waar de kinderen van de onderbouw gymnastiek hebben en waar ook toneel en dans geoefend kan worden.