Nieuwe ouder(s)

Je kind gaat naar de basisschool: een grote stap! Als ouder wil je een school kiezen die het beste bij je kind past. Wat is nu belangrijk in het maken van de keuze voor een school? Denk hierbij bijvoorbeeld aan onderwijsconcept, sfeer in de school, het sociale klimaat en de kwaliteit van het onderwijs. 

Heb je het montessorionderwijs al eens overwogen?
Op onze montessorischool leren we de kinderen zelfredzaam zijn, hoe ze kunnen leren, problemen oplossen en betekenisvolle situaties aangaan. Wij leren hen ook om verantwoordelijkheid te nemen en om te gaan met grenzen. Door middel van sociale vaardigheden, creatief denken en kennis en vaardigheden werken we aan de persoonsvorming van de kinderen.

7 redenen om te kiezen voor montessori
Omdat u kunt zien dat uw kind:

  1. zelf actief kan zijn in een veilige omgeving die uitdaagt tot ontdekken.
  2. de kans krijgt de eigen talenten en interesse te ontwikkelen.
  3. plezier heeft en houdt in leren, alleen en samen met anderen.
  4. keuzes kan maken en plannen.
  5. begeleiding krijgt die afgestemd is op wat uw kind kan en wil.
  6. positieve leerervaringen opdoet met aantoonbare goede resultaten.
  7. zich kan blijven ontwikkelen door de jaren heen.