Ouderparticipatie

De grote betrokkenheid van de ouders is een verrijking voor onze school. Tal van activiteiten zijn niet mogelijk zonder de enthousiaste inzet en hulp van onze ouders. In de Activiteitencommissie (AC) zitten ouders die de school ondersteunen bij vieringen en diverse andere activiteiten.

Middels de hulpouderbrief die aan het begin van elk schooljaar wordt verstuurd, kun je je opgeven als hulp voor lezen, luizencontrole, natuurouder, ondersteuning in de schoolbibliotheek, AC-lid en nog een aantal andere taken. Vele handen maken licht werk! 

Van de ouders van de kinderen op onze school wordt verwacht dat zij ongeveer 5 keer per jaar/per kind een pleindienst vervullen. Dit houdt in dat je een halfuur toezicht houdt tijdens het buitenspelen in de middagpauze.