Medezeggenschap

De medezeggenschapsraad (MR) is een raad waarin ouders en groepsleerkrachten vertegenwoordigd zijn. De leden van de MR worden gekozen door ouders en personeel van de school. 

De rol van de MR op school is meepraten over het schoolbeleid. Zij behartigen de algemene belangen van het personeel, de ouders en de kinderen. Daarnaast overleggen zij over het beleid en het functioneren van de school. In de wet is vastgesteld over welke schoolzaken de MR een adviserende stem heeft en op welke zaken het instemmingsrecht van toepassing is. Ook heeft de MR initiatiefrecht.

De MR vergadert gemiddeld 6x per jaar. Deze vergaderingen zijn openbaar, belangstellende ouders zijn van harte welkom. De meest recente notulen van de MR-vergaderingen kun je hieronder vinden.

Het team van de Montessorischool wordt door Lies Noordhof vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma scholengroep.

De personeelsgeleding van de MR wordt gevormd door Sacha van Waegeningh (voorzitter), Sylvia Lopez en Krista Rap. Vanuit de ouders zijn dit Wendy van der Sande (secretaris), Natasja Reebergen en Renate van den Berg. 

Je kunt contact opnemen met de MR via mr@montessorischool-goes.nl