Missie en visie

Op onze montessorischool leren we de kinderen zelfredzaam zijn, hoe ze kunnen leren, problemen oplossen en betekenisvolle situaties aangaan. Wij leren hen ook om verantwoordelijkheid te nemen en om te gaan met grenzen. Door middel van sociale vaardigheden, creatief denken en kennis en vaardigheden werken we aan de persoonsvorming van de kinderen. 

Door onze montessorididactiek kan elk kind zich, via zijn eigen weg, op eigen niveau en tempo, optimaal ontwikkelen.

Kernwaarden

Onze kernwaarden zijn: 

  • Zelfredzaamheid
  • Onderzoekende houding
  • Verantwoordelijkheid voor jezelf, de ander en de omgeving
  • Creatief denken
  • Persoonsvorming (sociaal, kennis en vaardigheden) 

We bevorderen de zelfredzaamheid van de kinderen door hen de ruimte te geven om initiatieven te ontplooien en beslissingen te nemen, rekening houdend met anderen en de omgeving.