Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een team van ouders van de verschillende groepen. In overleg met het team, tijdens AC vergaderingen, worden gezamenlijke activiteiten in en om de school georganiseerd zoals het sinterklaasfeest, kerstdiner, paaslunch, avondvierdaagse en het slotfeest.
De AC doet regelmatig een beroep op andere ouders – vele handen maken immers licht werk!

Ouderbijdrage 2018-2019
Alle feesten, excursies, traktaties, etc. worden bekostigd uit de “vrijwillige” ouderbijdrage. Behalve bovenvermelde activiteiten, etc. worden ook de schoolreis (groepen 1/2) en de schoolkampen (groep 3 t/m groep 8) uit de ouderbijdrage betaald. Ouders ontvangen jaarlijks een brief met het verzoek de ouderbijdrage  van €70,- te betalen. Bij meerdere kinderen uit één gezin wordt er een kortingspercentage toegepast.