Activiteitencommissie

De activiteitencommissie (AC) bestaat uit een team van ouders van de verschillende groepen. In overleg met het team, tijdens AC-vergaderingen, worden gezamenlijke activiteiten in en om de school georganiseerd, zoals het sinterklaasfeest, kerstdiner, paaslunch, avondvierdaagse en het slotfeest.
De AC doet regelmatig een beroep op andere ouders – vele handen maken immers licht werk!

Ouderbijdrage 2020-2021
Alle feesten, excursies, traktaties, etc. worden bekostigd uit de “vrijwillige” ouderbijdrage. Behalve bovenvermelde activiteiten, etc. worden ook de schoolreis (groepen 1/2) en de schoolkampen (groep 3 t/m groep 8) uit de ouderbijdrage betaald. Ouders ontvangen jaarlijks een brief met het verzoek de ouderbijdrage van €72,50 te betalen. Bij meerdere kinderen uit één gezin wordt er een kortingspercentage toegepast.