Vakantierooster

Vakantierooster schooljaar 2019 - 2020

Herfstvakantie

14 oktober t/m 18 oktober

Kerstvakantie

23 december t/m 3 januari 2020

Voorjaarsvakantie

24 februari 2020 t/m 28 februari 2020

Goede Vrijdag en 2e Pasen

10 april 2020 en 13 april 2020

Meivakantie

20 april 2020 t/m 1 mei 2020

Bevrijdingsdag

5 mei 2020

Hemelvaart

21 en 22 mei 2020

Pinksteren

1 juni 2020

Start zomervakantie 2020

13 juli 2020

Vrije dagen

18 september: Prismadag, alle leerlingen vrij; 28 oktober: studiedag, alle leerlingen vrij; 17 februari: studiedag, alle leerlingen vrij; 4 mei, studiedag, alle leerlingen vrij

Vakantierooster schooljaar 2020 - 2021

Herfstvakantie

19 t/m 23 oktober 2020

Kerstvakantie

21 december 2020 t/m 01 januari 2021

Voorjaarsvakantie

15 t/m 20 februari 2021

Goede Vrijdag en Tweede Pasen

2 t/m 5 april 2021

Meivakantie

26 april t/m 07 mei 2021

Bevrijdingsdag

5 mei 2021 (valt in de meivakantie)

Hemelvaart

13 en 14 mei 2021

Tweede Pinksteren

24 mei 2021

Zomervakantie

26 juli t/m 03 september 2021

Studiedagen (zoals nu bekend)

maandag 26 oktober 2020; vrijdag 26 maart 2021; 1 studiedag nader te bepalen (in juli)