Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat momenteel uit 6 personen: 3 personeelsleden en 3 ouders.
De MR vergadert gemiddeld 6 x per jaar, deze vergaderingen en de notulen zijn openbaar.

De MR van de Montessorischool is vertegenwoordigd in de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) van Prisma Scholengroep, waar de Montessorischool vanaf 1 januari 2015 deel van uit maakt.

Leden van de Medezeggenschapsraad

Personeelsgeleding:
- Nelleke de Waele (GMR)
- Sacha van Waegeningh
- Krista Rap

Oudergeleding:
- Jobine van de Linde-Glerum
- Bram Bruijnes (voorzitter en GMR)
- Mariette de Klerk