Schoolgids

Op deze pagina de schoolgids van Montessorischool De Basis. In deze gids geven we u een beeld van onze school. Dit doen we door te beschrijven waar we voor staan: een veilige school waar op ‘eigen-wijze’  onderwijs gegeven wordt. Ook omschrijven we waar we voor gaan: samen met ouders op een eigentijdse manier vormgeven aan Montessori-onderwijs en -opvoeding. Verder wordt aandacht besteed aan organisatorische zaken.

Naast onze schoolgids is er een algemene informatiegids van de Prisma Scholengroep (te vinden op www.prisma-scholen.nl). In deze gids staan regelingen en procedures die gelden binnen de 13 aangesloten scholen. De verscheidene onderwerpen die in de algemene informatiegids aan bod komen, treft u niet meer aan in de schoolgids.

In dit schooljaar werken we verder aan ontwikkelingen die eerder in gang zijn gezet, zoals het werken met groepsplannen binnen de cyclus van HGW (handelingsgericht werken). Verder zullen we vorm geven aan de doelen die opgenomen zijn in ons schoolplan 2015-2019.

Als u op de link klikt van de schoolgids, opent de schoolgids zich. Door bij de inhoudsopgave-pagina te klikken op het onderwerp scrolt u snel naar de juiste pagina en informatie.  

Wij wensen u en de kinderen een fijne tijd toe gedurende het schooljaar 2019/2020!

Team Montessorischool De Basis

Klik op de schoolgids om deze te bekijken: