Schoolgids

Op deze pagina vindt u de schoolgids van Montessorischool De Basis. In deze gids geven we u een beeld van onze school. Dit doen we door te beschrijven waar we voor staan: een veilige school waar op ‘eigen-wijze’  onderwijs gegeven wordt. Ook omschrijven we waar we voor gaan: samen met ouders op een eigentijdse manier vormgeven aan montessorionderwijs en -opvoeding. Verder wordt aandacht besteed aan organisatorische zaken.

Naast onze schoolgids is er een algemene informatiegids van de Prisma Scholengroep (te vinden op www.prisma-scholen.nl). In deze gids staan regelingen en procedures die gelden binnen de 13 aangesloten scholen. De verscheidene onderwerpen die in de algemene informatiegids aan bod komen, treft u niet meer aan in de schoolgids.

In dit schooljaar gaan we met het hele team de scholing rondom modern montessorionderwijs volgen. Verder zullen we vorm geven aan de doelen die opgenomen zijn in ons schoolplan 2020-2024.

 

Wij wensen u en de kinderen een fijne tijd toe gedurende het schooljaar 2021/2022!

Team Montessorischool De Basis

Klik op de schoolgids om deze te bekijken: